Garanti Koşulları

GARANTİ KOŞULLARI

1. Garanti Süresi, malın teslim tarihi itibariyle başlar ve en az 3 senedir.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ya da imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihi itibariyle başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici ya da ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerinde diğer bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. (İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.)
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeden tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

* Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa ya da imalatçı-üretici ve/ya da ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının beraberinde, bu arızaların maldan yararlanamamayı devamlı kılması,
* Tamiri için gerekli olan azami sürenin aşılması,
* Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ya da imalatçı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirmesini, bedel iadesi ya da ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

 

 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.